Wat is Buro Hemmen?

Buro Hemmen is het bedrijf van Henk van Ziel, adviseur landschapsecologie en ruimtelijke plannen.

Buro Hemmen is gespecialiseerd in plannen en organisatie van natuur- en landschapsbeheer, maar ook in beleidsontwikkeling (met name voor het landelijk gebied), klimaatadaptatie en biodiversiteitsprojecten.

Het bedrijf is genoemd naar Hemmen, dorp en landgoed waar het bedrijf  in 1985 ontstond. Sinds 2002 is het gevestigd in Randwijk, enkele kilometers verderop, aan de Rijn tegenover Wageningen.

gebiedsplannen

Preview(opens in a new tab)

  • beheerplannen voor natuurterreinen
  • Natura 2000-plannen
  • beheer- en inrichtingsplannen voor Nationale Parken
  • landschapsontwikkelingsplannen
  • structuurvisies/omgevingsplannen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *