Beleid

Sommige opdrachten behelsden rechtstreeks nieuw beleid of hadden beleidsmatige aspecten:

  • Pilot Nitraatuitspoelingsarme landbouw Zuid-Limburg
  • Natuurinclusief Boeren Betuwe
  • Kernkwaliteiten en ontwikkelingsrichtingen natuur en landschap Gelderland
  • Beheer uiterwaarden Rijkswaterstaat