Gebiedsplannen

 • beheerplannen voor natuurterreinen: Buro Hemmen werd er groot mee, talloze beheerplannen voor Staatsbosbeheer en andere natuurbeherende organisaties, maar ook herinrichtingsvisies, zoals voor uiterwaarden, beekdalen en hoogvenen
 • Natura 2000-plannen
  • N2000-gebied Willinks Weust
  • N2000-gebied Stelkampsveld
  • N2000-gebied Bruuk
  • N2000-gebied Geuldal
  • leefgebiedenanalyses en bijwerken PAS-gebiedsanalyses voor vele gebieden in heel Nederland
 • beheer- en inrichtingsplannen voor Nationale Parken, o.a. Oosterschelde, Biesbosch, Groote Peel, Maasduinen, Meinweg, Utrechtse Heuvelrug, Alde Feanen, Loonse en Drunense Duinen, De Zoom – Kalmthoutse Heide.
 • landschapsontwikkelingsplannen, veelal samen met Schokland en Bureau Niche: Ooijpolder – Groesbeek, Gemeente Groenlo, Gemeente Aalten, Gemeente Berkelland, Gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek, Gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, Gemeente Berg en Dal (2015)
 • structuurvisies/omgevingsplannen
  • Berkelland
  • Waddengebied