Management en organisatie

Vaak deed Buro Hemmen ook organisatorisch werk, bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat. Toen zij zelf de uiterwaarden moesten gaan beheren, organiseerde Buro Hemmen contracten, aanvullende inrichting, omgevingsmanagement en deed mee in de ontwikkeling van beleid op dit punt.

Buro Hemmen maakte ook de plannen voor herinrichting van de Doorwertsche Waarden en organiseerde vervolgens de gehele uitvoering: vergunningen, incl. een rechtszaak voor de Raad van State, omgevingsmanagement, contractmanagement, financiƫn, begeleiding van aannemers, tot en met het eindbeheer.

In het kader van het Natura 2000-plan Geuldal organiseerde ik een pilot ter vermindering van nitraatuitspoeling uit landbouwgrond. Hot in het licht van zowel natuurinclusief boeren, als van de huidige stikstofcrisis.